بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه صندوق قرض الحسنه خانوادگی امام هادی

 1. صندوق پس انداز قرض الحسنه کارگشای(خانوادگی) امام هادی(ع) به منظور رفع گرفتاری های مالی و ضروری تعدادی از خواهران و برادران عضو و با اساس نامه زیر در تاریخ
  10/9/1388 تشکیل گردید.

 2. این صندوق دارای دو رکن به عنوان ارکان اصلی می باشد که به شرح ذیل است:

 3. 1)اعضاء(به عنوان مجمع عمومی) 2)هیئت مدیره
 4. اعضاء این صندوق شامل کلیه کسانی است که شرایط عضویت تعریف شده را داشته باشند و خود نیز خواستار عضویت باشند.

 5. شرایط عضویت:
  همه ی اولاد ذکور و اناث مرحوم حاج حسن شیروی و همسران آنها می باشد.
  تبصره: فقط اعضاء بالای 16 سال حق رأی دارند.
 6. هیئت مدیره شامل سه نفر است: الف)رئیس هیئت مدیره ب)نائب رئیس ج)حساب دار(صندوق دار) می باشد که با رأی اکثریت اعضاء مجمع برای مدّت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد بلامانع است.
 7. شرایط پرداخت وام و جزئیات اداره صندوق بر اساس آیین نامه اجرایی می باشد که هیئت مدیره موظف است آیین نامه اجرایی را حداکثر به مدت یک مته پس از انتخاب تهیه و جهت تصویب به مجمع ارائه کند.
 8. این پیش نویس پس از تأیید اوّلین مجمع عمومی به عنوان اساس نامه تلقی می گردد.
 9. اعضاء اوّلین مجمع عمومی همه اولاد ذکور و اناث مرحوم حاج حسن شیروی و همسران آنها می باشد.
 10. چنانچه در جریان صندوق از نظر مواد اساس نامه کمبود یا اشکالی احساس گردد، هرگونه تغییر و کم و زیاد نمودن در آن با رأی اکثریت اعضاء صندوق اعمال می شود و حذف یا اضافه می گردد.
 11. چنانچه بیش از دوسوم اعضاء به انحلال صندوق رأی دهند، صندوق منحل خواهد شد.

 12. امید است این امر خیر و خداپسندانه هدیه ای باشد به روح در گذشته حاج حسن شیروی
  برای شادی روحش الفاتحه مع الصلواتآیین نامه اجرایی صندوق قرض الحسنه خانوادگی امام هادی (ع)

 1. افتتاح حساب در صندوق با ارائه شناسنامه که گویای مشخصات صاحب آن می باشد انجام می شود.
 2. شرط اصلی عضویت در صندوق،حضور،مداوم و پی در پی اعضاء و امضاء اساس نامه می باشد.
 3. جلسات صندوق هر ماه یک بار و به صورت دوره ای در منازل اعضاء صندوق برقرار می شود.
 4. زمان جلسات شب جمعه اوّل هرماه است و با هماهنگی میزبان است.
 5. در صورت اضافه شدن اولاد ذکور و اناث مرحوم حاج حسن شیروی و همسران آنها شخص متقاضی باید حساب خود را به موجودی سایر اعضاء برساند.
 6. در آخرین جلسه هر سال، ماهانه سال آینده مشخص می شود.
 7. مقرر شد اعضاء برای عضویت در صندوق مبلغ 250000ريال به عنوان پیش پرداخت و مبلغ 50000ريال به عنوان ماهانه پرداخت کنند.
 8. افتتاح حساب در یکی از بانکها یا صندوق های قرض الحسنه خمینی شهر به نام صندوق قرض الحسنه کارگشایی امام هادی (ع) گشایش خواهد شد.
 9. هرگاه یکی از اعضاء بخواهد با صندوق تسویه حساب نماید درخواست خود را به هیئت مدیره ارائه نموده و هیئت مدیره پول وی را مسترد می نماید.

 10. تبصره 1:بدیهی است چنانچه از صندوق وامی دریافت نموده باشد بایستی تسویه حساب نماید.
  تبصره 2:در صورتی که ضامن شده باشد بایستی ضمانت به دیگری سپرده شود.
 11. مهر صندوق که به تأیید هیئت مدیره و اعضاء خواهد رسید در ذیل چک ممهور شود.
 12. میزبان موظف است 24 ساعت قبل از جلسه با اعضاء تماس گرفته و زمان و مکان جلسه را مشخص کند.
 13. در صورت فوت صاحب حساب موجودی وی به ورثه قانونی او پرداخت خواهد شد و چنانچه متوفی وامی به صندوق بدهکار باشد ورثه وی پرداخت خواهند کرد.
 14. تا انتخاب سمت هیئت مدیره جدید و سپردن مسئولیت به آنان هیئت مدیره قبلی هم چنان مسئول امور صندوق خواهند بود و در مقابل کلیه اعضاء جواب گو می باشند.
 15. دریافت پول یا برداشت از حساب قرض الحسنه به وسیله ی چک با امضای 2 نفر از اعضای هیئت مدیره، رئیس و معاون خواهد بود.
 16. دو نفر مذکور مسئولیت حقوقی دارند.
 17. در صورت فوت یا استعفای هر یک از افراد صاحب حق امضاء فرد جدیدی به وسیله ی اعضاء صندوق انتخاب و پس از تأیید آن به صندوق قرض الحسنه مرکزی معرفی می گردد و در تمام موارد فوق ورثه نامبردگان هیچ گونه حقی نسبت به حساب فوق نخواهند داشت.
 18. در صورتیکه اکثر یعنی دوسوم اعضاء صندوق به عدم صلاحیت فرد یا افرادی از اعضاء هیئت مدیره رأی دهند فرد یا افراد جدیدی تعیین می شوند.


شرایط پرداخت وام

 1. وام بر اساس درخواست و نوبت، همچنین خوش حساب بودن، منظم بودن و نیز مدت زمان تسویه حساب قبلی صورت می گیرد.
 2. حداقل موجودی صندوق در حساب قرض الحسنه یک دهم کل سرمایه صندوق می باشد و بقیه به صورت وام به ترتیب اولویت به اعضاء پرداخت خواهد شد.
 3. پرداخت وام بر اساس فرم های تعهد و امضاء ضامن که خود عضو صندوق می باشد صورت خواهد گرفت.
 4. وام گیرنده باید عضو صندوق باشد.
 5. مدت باز پرداخت وام بیست ماه می باشد و در صورت نیاز با نظر هیئت مدیره می تواند تغییر کند.
 6. مقرر شد تا آخر 89 پرداخت نشود و پرداخت وام از فروردین 1390 شروع شود.
 7. وام اضطراری با تصویب رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس پرداخت می شود و مدت آن حداقل یک ماه و درصورت عدم پرداخت با اطلاع صندوق حداکثر دوماه می باشد.تایپ : محمد حسین فروردین
تمامی مطالب و نوشته ها برای گروه طراحان سایت صندوق و سایت صندوق پس اندار خانوادگی امام هادی محفوظ است و کپی با ذکر منبع بلامانع است
تمامی مطالب عیناً طبق اساسنامه مصوب اعضاست
نظرات را برایمان ارسال کنید
ایمیل مدیریت جهت ارتباط
mhfkhozan@gmail.com